ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การศึกษา พัฒนาด้านการเกษตร เป็นเขตปลอดมลพิษ ...   
 
   

เวปเมล์ตรวจสอบอีเมล์


กรมบัญชีกลาง


โยธาไทย


กระทรวงการคลัง


ธนาคารกรุงไทย

ทดสอบความเร็วดาวเทียม


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
 
นายพงศ์ศักดิ์ พูนสุขวัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
นายวิรัตน์ ผึ้งผูก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
นายบุญมา พรหมเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
นายสำราญ เชยจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว

|    หน้าหลัก   |    ข้อมูลทั่วไป   |    ผู้บริหาร   |    วิสัยทัศน์   |    พันธกิจ   | ติดต่อ   |
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
เลขที่ 86 หมู่ 7 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 : +66038-852-556
Copyright © 2007. All Rights Reserved.